Medlemskontingent 2021 betales i "Min idrett"

  • Enkeltmedlem, kr. 450,-
  • Medlem med familie, kr. 550,-
  • Støttemedlem, kr. 100,-

Kontingenten faktureres medlemmene i januar og gjelder for kalenderåret. Vi oppfordrer alle familier å tegne familiemedlemskap. For å stemme på årsmøtet må medlemskontingent være betalt. Alle over 18 år med egen bostedsadresse må tegne eget medlemskap. For at lisens skal være gyldig må meldemsskap være betalt.

Kontakt eventuelt klubbens medlemsansvarlig medlem (at) skedsmoik.no

Treningsavgift 2020/21 betales i "SuperInvite"

U 8 født 2013 Organiseres under hockeyskolen
U 9 født 2012 kr 2800,-
U 10 født 2011 kr 3300,-
U 11 født 2010 kr 4800,-
U 12 født 2009 kr 4800,-
U 13 født 2008 kr 5800,-
U 14 født 2007 kr 5800,-
U 15 født 2006 kr 5800,-
U 16 født 2005 kr 5800,-
U 18 født 2004, 2003 kr 5800,-
U 21 født 2002, 2001, 2000 kr 4300,-
Senior  1999 eler før kr 4300,-
Målvakter  U12 og eldre kr 200,-

Treningsavgiften sendes ut i 2 terminer som følger:
• 1. termin sendes ut 15/8 og forfaller 31/8.
• 2. termin sendes ut 1/1 og forfaller 15/1.

Slipekort (kr 450,-pr sesong), kalendere faktureres sammen med termin 1.
Betaling gjøres via vår web-baserte betalingsløsning. Link til denne sendes ut via Lagleder.

Det gis søskenmoderasjon på 50 prosent til yngre søsken, den eldste betaler full pris.
Medlemmer over 18 år med egen bostedsadresse utløser ikke søskenmoderasjon.

Lisens betales til NIHF i "Min idrett"

Av forsikringsmessige årsaker er trening/kamper i Skedsmo IKs regi ikke tillatt for personer som ikke har løst lisens i NIHF. Denne betales i "Min idrett"

Forsikringen i lisensavtalen dekker inntil 6 navngitte tillitsvalgte på lagene, så som trener, lagleder, materialforvalter.

Klubben har også tegnet egen ulykkesforsikring i IF.