Ved eventuelle spørsmål kontakt administrativ leder John Obstfelder mob. 908 34 905

Idretts- og fritidsaktiviteter

For barn

 • Kultur-, idretts- og fritidsaktiviteter kan holde åpent for barn og unge under 20 år. 
 • Det er ikke tillatt å gjennomføre arrangementer eller kamper mot andre lag.

For voksne

 • Voksne kan drive organisert aktivitet utendørs i grupper på inntil 20 personer, så lenge de kan holde minst én meters avstand.
 • Det er fortsatt forbudt med innendørs aktiviteter.
 • Innendørs organisert trening for toppidrettsutøvere er likevel tillatt.

Munnbind

 • Påbudt når det ikke er mulig å holde minst én meters avstand i lokaler sports- og fritidsaktiviteter.
 • Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller for de som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.

Garderober

Det er kun ledere, trenere og spillere som kan oppholde seg i og rundt garderobene. Spillere kommer ferdig skiftet i «svettetøy» og bruker garderoben til på- og avkledning av sikkerhetsutstyr. Det ikke tillatt å dusje eller å benytte dusjrom. Benytt garderober under følgende forutsetninger:

 • Lagleder er ansvarlig for at alle berøringspunkter er forsvarlig rengjort.
 • Spillere og trenere vasker hender ved ankomst.

Publikum

Det er kun personer tilknyttet det laget som trener, samt klubbens ledere og tilsvarende, som har anledning til å oppholde seg i ishallen. Det betyr at:

 • Barn 6 år og yngre skal alltid ha med trygghetsperson på trening (foresatt/tilsv.)
 • Foresatt som kjører barn til trening kan vente på oppmerkede plasser på tribunen (maks 10 personer).
 • Kafé er stengt.