NYE CORONA-TILTAK FOR SKEDSMO ISHOCKEYKLUBB FRA 9. DESEMBER

På grunn av det høye smittenivået i samfunnet, og usikkerheten knyttet til Omikron-viruset, er det innført nye pålegg og anbefalinger fra myndighetene som gjelder oss i idretten.

Dette dokumentet beskriver hva som gjelder for Skedsmo Ishockeyklubb, og endringer kan komme på kort varsel.

Mellom jul og nyttår skal alt personlig utstyr tas med hjem for grundig vask. Ishallen vil være stengt i denne perioden for ordinær trening, slik at vi er sikre på at vi ikke har smittespor her før vi starter opp igjen normal virksomhet mandag 3. januar.

Skøyte og hockeyskole kan gjennomføres, men de voksne skal registrere seg i protokoll og benytte masker.

Åpen hall på søndager utgår fra og med 12. desember og til og med søndag 2. januar

 

Varsling

Dersom vi opplever korona i eller rundt eget lag så skal lagleder varsles. Denne kontakter så klubbens administrative leder John Obstfelder (908 34 905) / john@obstfelder.com for å sammen vurdere og beslutte videre tiltak.

 

Skedsmo ishall

Desinfiser hender ved ankomst ishallen. Disse er plassert ved begge hovedinngangsdører til ishallen, og ved begge innganger til kafeen.

Registrere deg i analog eller digital smittesporing. Disse er plassert ved begge hovedinngangsdører til ishallen. Spillere og trenere/ledere i lag behøver ikke registrere seg, fordi de kan spores på annen måte i Spond og i matchprotokoller.

Bruk munnbind dersom du ikke kan holde 1-meters avstand. I praksis betyr at vi bruker munnbind når vi beveger oss, og kan ta det av når vi sitter.

Det er merket opp til 50 sitteplasser på tribunen.

I kafeen holder vi også 1-meters avstand. Familiemedlemmer kan fravike avstandsregelen.

1-meters avstand gjelder, men man kan drive kontaktidrett (dvs. ishockey).

Det er ingen restriksjoner for trening og kamper for aldersbestemte lag. Kun begrensninger som er beskrevet når det gjelder arrangement (turneringer eller tilsvarende). Lagene kan reise sammen i buss til bortekamper.

Breddeaktivitet for de over 20 år reduseres til maksimalt 20 personer. Dette er RÅD, og her må lagledere gjøre fornuftige vurderinger. Kamper kan spilles for voksne over 20 år, med begrensninger som er beskrevet når det gjelder arrangement.

 

Garderober kan benyttes under følgende forutsetninger.

Vi kommer til trening iført rent svettetøy, henter personlig utstyr fra lagboden og skifter i anvist garderobe. Husk god håndhygiene. Etter trening tar vi av personlig utstyr og plasserer det tilbake i lagboden. Vi dusjer ikke i garderobene etter trening.

Til hjemmekamper gjelder samme prosedyre for hjemmelaget. Bortelaget kan derimot benytte dusjer etter kampen.

Det er spesielt viktig at lagleder eller dennes stedfortreder sørger for at garderoben forlates i samme ryddige stand som ved ankomst. Kontaktpunkter tørkes over med håndsprit.

Banemann sørger for at alle garderober og toaletter mv. dusjes med desinfiseringsmiddel hver kveld etter siste trening.

 

Karanteneplikt

Karanteneplikt gjelder for nærkontakter med en bekreftet smittet hvor det er mistanke om omikron, utvides til også å gjelde øvrige nærkontakter, ikke bare husstandsmedlemmer og tilsvarende nære. (Her er det utfordrende med tolkning når det gjelder personer som driver idrett og lagspill. Hvem er nærkontakter? Dette skal sjekkes, og informasjon deles når vi har mer informasjon).

Foreløpig er det tilstrekkelig å teste seg hjemme før en på ny møter opp på trening. Bruk av hjemmetesting er et svært viktig hjelpemiddel med å unngå videre smitte i lagene.

 

Kamper

Alle kamper skal spilles som planlagt, med mindre det kan dokumenteres 5 spillere eller fler med påvist covid.

Spillere eller personer i lagledelsen skal ikke møte opp til kamp hvis de har symptomer på sykdom.

Spillere som nylig har testet seg med PCR-test skal ikke delta på hverken trening eller kamp før de har fått svar på testen.

Personer i sekretariat eller i andre funksjoner tilknyttet kampavvikling skal ikke komme til ishallen dersom de har symptomer, eller har testet seg med PCR, inntil svar er mottatt.

Vi anbefaler at alle bruker munnbind i forbindelse med kamp. Det gjelder spillere og dommere (bortsett fra under oppvarming/kamp), ledere (ikke trener under kamp), funksjonærer.

Nasjonale og lokale pålegg og retningslinjer skal følges, og disse kan variere i innhold. Det er viktig at dere som klubb setter dere inn i hva som gjelder lokalt.

Ved hjemmekamp skal bortelaget varsles dersom det er lokale pålegg eller reguleringer som det er viktig at tilreisende lag er kjent med.