Leder

 • Bjørn Hansen (sponsor), 488 51 990

Nestleder

 • Nils Rognholdt (medlem/politiattester), 404 21 004

Styremedlemmer

 • Olga Koptsuka (kafé), 465 67 372
 • Thore Blakseth Nordby (økonomi), 980 97 189
 • Olav Julsrud (ishall), 911 00 857
 • Nina Hamre-Furulund (rekruttering), 938 65 156

Varamedlemmer

 • Roy Halvorsen, 900 29 039

Valgte revisorer

Mona Thorsen og Paul Konow

Valgkomitéen

 • Pål Kjustad (leder), 971 47 829
 • Simen Bakke, 982 45 211
 • Trond Lundby, 971 16 469
 • Jonas Halvorsen (970 84 615)